Kim są aniołowie biznesu?

Aniołowie biznesu wspierają młode firmy kapitałem, doświadczeniem menedżerskim i kontaktami biznesowymi. Są ekonomicznie niezależni, w większości sami byli odnoszącymi sukcesy założycielami i posiadają doświadczenie i know-how w życiu biznesowym. Celem aniołów biznesu jest z jednej strony czerpanie korzyści z ich zaangażowania biznesowego, ale z drugiej strony pomaganie przedsiębiorcom w skutecznym wprowadzaniu ich pomysłu biznesowego na rynek. Rola tych inwestorów staje się decydująca w przypadku wielu projektów biznesowych , ponieważ
angażując się nie tylko wnoszą pieniądze, ale zazwyczaj swoje doświadczenie, doradztwo, sieć kontaktów i wizję biznesową, które mogą stanowić różnicę między pomysłem a realnym wzrostem firmy. Firmy, które dziś przekształciły się w gigantyczne korporacje, takie jak Ford, Apple czy Amazon, na początkowych etapach miały wsparcie aniołów biznesu.

Jakie wymagania trzeba spełnić, aby podjąć współpracę z aniołem biznesu?

Aniołowie biznesu nie inwestują w każdą młodą firmę bez zastanowienia. Twoja firma musi zatem spełniać szereg kryteriów, aby być atrakcyjną dla aniołów biznesu:

Potrzebujesz innowacyjnego pomysłu na biznes z wyraźnie rozpoznawalną przewagą konkurencyjną.

Twoja firma obiecuje wysoki potencjał wzrostu obrotów.

Musisz mieć przemyślany biznesplan.

Twoja firma posiada wykwalifikowaną kadrę zarządzającą chętną do współpracy i opracowania wspólnych strategii.

Jak wybrać anioła biznesu?

Tak jak bank to nie tylko bank, tak anioł biznesu to nie tylko anioł biznesu. Dlatego bądź ostrożny, szukając anioła biznesu i wcześniej wyjaśnij następujące pytania:

  • Czy ma niezbędną wiedzę?
  • Czy ma dla mnie wystarczająco dużo czasu?
  • Czy jest godny zaufania?
  • Czy chce tylko zarobić na mnie pieniądze i zainwestować jak najmniej czasu i pieniędzy w moją firmę?
  • Czy wymaga zabezpieczenia dostarczonego kapitału? W jakiej formie?
  • Czy będzie w stanie dotrzymać swoich obietnic?

Upewnij się, że anioł biznesu nie będzie chciał wykorzystać Twojego braku doświadczenia na swoją korzyść.