Odprowadzanie ryczałtu ewidencjonowanego do Urzędu Skarbowego jest bardzo korzystne dla osób, które nie chcą zakładać własnej działalności gospodarczej. Jest to rozwiązanie wygodne, którego główną zaletą jest jednolita stawka podatkowa. Trzeba jednak pamiętać, że od zryczałtowanego podatku nie jest możliwe odliczenie jakichkolwiek kosztów uzyskania przychodu. Warto mieć także na uwadze, że należy prowadzić ścisłą ewidencję do każdorazowego wglądu przez urzędników skarbowych. Biuro rachunkowe Kraków może pomóc osobie odprowadzającej ryczałt sporządzić prostą księgę, w której zostaną ujęte wszelkie zaliczki odprowadzone na podatek. Ponadto księgowi dokładnie sprawdzą, czy danej osobie nie przysługują ulgi i zwolnienia. Z uwagi na to, że jako specjaliści od rachunkowości doskonale znają prawo podatkowe, mogą oni rzetelnie pouczyć klienta o wszelkich prawach, jakie mu przysługują, oraz o szczególnych obowiązkach natury ustawowej. Ponadto w przypadku, gdy dana osoba zdecyduje się na założenie firmy, księgowi pomogą jej w sprawach formalnych.