Wytwarzanie określonych towarów bądź świadczenie usług jest możliwe tylko w przypadku zarejestrowania działalności gospodarczej. Od tej zasady istnieją liczne odstępstwa, które przeważnie związane są z niskimi przychodami z danych czynności. Przeważnie jednak do profesjonalnego świadczenia usług czy sprzedaży wytworzonych dóbr materialnych niezbędne jest uzyskanie wpisu w rejestrze. Ponadto niezbędne jest prowadzenie księgowości – pełnej bądź uproszczonej, w zależności od charakteru danego biznesu. Biuro rachunkowe Kraków to instytucja, która wyciąga pomocną dłoń do każdego przedsiębiorcy. Wszelkie księgi i ewidencje, które wymagane są przez prawo, zostaną stworzone i należycie prowadzone. Co ważne, wszelkie czynności wykonywane są w miarę potrzeb. Sprawia to, że nie jest konieczne zatrudnianie specjalistów od rachunkowości na pełen etat. Preferowana forma rozliczenia to umowa o dzieło, która wiąże się z licznymi profitami po stronie właściciela firmy. Ponadto to przedsiębiorca decyduje, w jakich sprawach potrzebuje rzetelnej obsługi księgowej.