Opracowanie zakładowego planu kont jest czynnością zarządczą, która musi zostać podjęta przez każdego przedsiębiorcę we właściwym terminie. W ramach tej ewidencji sumowane są poszczególne aktywa i pasywa oraz wskazywane środki trwałe, które mają ulec stopniowej amortyzacji. Obecnie coraz więcej właścicieli firm decyduje się na korzystanie z gotowego wzorca. Jest to bardzo nieopłacalne, ponieważ zdecydowanie lepiej jest dostosować plan kont do profilu i charakteru danej działalności gospodarczej. Dlatego zaleca się, aby taki plan został stworzony przez biuro rachunkowe Kraków. Wtedy przedsiębiorca będzie mógł być pewien, że wszelkie informacje ujęte w rejestrze wykazywane są w sposób precyzyjny. W przypadku, gdy taki plan był już wcześniej sporządzany, możliwe jest jego skorygowanie i dostosowanie do nowej polityki rachunkowości w obrębie firmy. Ponadto możliwe jest zlecenie księgowym dodatkowych zadań, takich jak prowadzenie bieżącej obsługi spraw finansowych. Jest to opcja szczególnie korzystna dla osób, które nie zatrudniają na pełen etat specjalistów od rachunkowości.