Popularność pożyczek społecznościowych do niedawna sięgała tylko głównie USA. Obecnie od pewnego czasu zauważalny jest wzrost ich uznania również w Europie. Należy mieć na uwadze, że sfera social lendingu – która obejmuje oczywiście również pożyczki społecznościowe – intensywnie I szybko cały czas się rozwija. Sam temat pożyczania pieniędzy jest bardzo trudny, a najczęściej wybieramy pożyczki z banków lub firm pozabankowych, od rodziny lub korzystamy z możliwości użyczenia gotówki od najbliższych przyjaciół. Warto również zaznajomić się z wygodną I opłacalną alternatywą jaką jest pożyczka społecznościowa.

Pożyczki społecznościowe wszystko co warto wiedzieć

To właśnie pożyczki społecznościowe są pewną alternatywą dla kredytów gotówkowych w bankach I w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, a także pożyczek zwanych chwilówkami, które udzielane są przez firmy pożyczkowe pozabankowe. Pożyczka społecznościowa, zwana również pożyczką społeczną lub social lending, opiera się na zawarciu umowy pożyczkowej bezpośrednio pomiędzy osobami fizycznymi – zgodnie z tym, nie jest to pożyczka udzielana przez firmę w ramach działalności gospodarczej ani kredyt gotówkowy. Dokładniej taka forma pożyczki jest umową cywilno-prawną, której przedmiotem jest konkretnie określona kwota pieniędzy, udzielana przez osobę fizyczną, czyli pożyczkodawcę, innej osobie fizycznej – pożyczkobiorcy. W związku z umową – jedna ze stron zobowiązuje się do umożliwienia uzyskania określonej kwoty gotówki drugiej stronie. Wszystko odbywa się na określonych zasadach, które dotyczą oprocentowania pożyczki I terminu jej zwrotu.

Ile wynosi koszt pożyczki społecznościowej?

Na całkowity koszt pożyczki społecznościowej składają się sumy kosztów, które ponoszone są przez pożyczkobiorcę z tytułu zabiegania o pożyczkę, jej pozyskania oraz spłaty. Dokładniej są to opłaty serwisowe, czyli opłata pobierana za samo udzielenie pożyczki przez platformę, która zajmuje się udzielaniem pożyczek społecznych, prowizja, która wynosi kilka procent wartości pożyczki I jest ona przekazywana na rzecz platformy pośredniczącej, znajduje się tutaj również opłata za ewentualną dodatkową weryfikację oraz – jeżeli zachodzi taka potrzeba – opłata za przedłużenie okresu kredytowania. Dodatkowo pożyczkobiorca powinien wiedzieć, że dochodzi również koszt oprocentowania pożyczki społecznościowej.