Spółki publiczne, banki oraz inne przedsiębiorstwa umiejscowione poza sferą prywatną obowiązane są do stosowania ustawy o rachunkowości. Obliguje je to do prowadzenia księgowości pełnej. Polega ona na sporządzeniu jednej trwałej ewidencji – księgi handlowej. W jej ramach ujmowane są bardzo dokładnie wszelkie aktywa i pasywa, które mają znaczenie w danym roku obrotowym. Niewiele przedsiębiorstw publicznych decyduje się na prowadzenie takich działań na własną rękę, ponieważ kontrole są znacznie bardziej restrykcyjne niż w sektorze prywatnym. Zadania z tego zakresu zlecane są placówkom, które posiadają certyfikaty niezbędne do prowadzenia ksiąg handlowych. Biuro rachunkowe Kraków działa zawsze w interesie klienta. Pracownicy tej firmy podchodzą indywidualnie do każdego zlecenia i wykazują dużą staranność przy obliczeniach i księgowaniu. Sprawia to, że instytucja publiczna może spokojnie zająć się swoimi sprawami – polityka finansowa została powierzona w dobre ręce. Jednocześnie księgowi dbają o to, żeby obsługiwany organ mógł uzyskać ulgi i zwolnienia podatkowe.