W ramach każdego zakładu prowadzącego działalność na danym rynku wyodrębnia się działy księgowe. Są to komórki zajmujące się bieżącą obsługą spraw finansowych przedsiębiorcy. Działają one przede wszystkim na podstawie standardów rachunkowości, które zostały określone w sposób precyzyjny w regulaminie wewnętrznym. Warto pamiętać, że księgowość pełni bardzo istotną rolę nie tylko dla właściciela firmy, ale również dla jego pracowników. W jej ramach odprowadzane są wszelkie składki na ubezpieczenia oraz podatki. Biuro rachunkowe Kraków może podjąć się współpracy w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz obsługi bieżących spraw firmy. Pomoc fachowców wydaje się być nieoceniona, ponieważ zaangażowanie jednej firmy jest znacznie tańsze niż zatrudnienie całego działu księgowego. Ponadto profesjonaliści mogą wykonywać liczne czynności, których wykonywanie przez przedsiębiorcę jest utrudnione bądź niecelowe. Mowa tu nie tylko o obsłudze płacowej, ale również o sporządzanie wniosków o przyznanie dotacji i subwencji.