Projekty organizacji ruchu to dokumenty, które są niezbędne do tego, by na danej drodze lub obszarze dróg wprowadzić bezpieczną i efektywną komunikację dla wszystkich zainteresowanych. Przede wszystkim projekty takie wykorzystywane są w trybie ciągłym na drogach, na których stale odbywa się określony ruch. Są jednak sytuacje, w który niezbędne będzie zatwierdzenie czasowych projektów organizacji ruchu, dlatego organy zarządzające oraz inne odpowiedzialne osoby, powinny zawczasu o to zadbać. Kiedy właściwie stosujemy takie projekty?

Projektu organizacji ruchu drogowego będziemy potrzebowali zawsze wtedy, gdy rozpoczynamy budowę zupełnie nowej drogi, które po skończeniu wpisze się w sieć komunikacyjną na danym obszarze. Analogicznie dokumenty te będą również nam niezbędne w sytuacji, gdy przy już istniejącej drodze budowane są budynki i inna infrastruktura, która może wpłynąć na jakość oraz sposób korzystania z drogi. Wówczas określany jest również czas obowiązywania czasowego projektu organizacji ruchu, który zostanie wprowadzony na tę okoliczność.

Kiedy jeszcze skorzystamy z projektu organizacji ruchu?

Tworzenie specjalistycznej dokumentacji technicznej, jaką są takie projekty, nie jest związane tylko z nowymi budowami. Potrzebujemy jej również wtedy, gdy istniejące drogi zostaną poddane przebudowie lub remontowi, w efekcie czego niezbędna jest reorganizacja dotychczasowego ruchu. Tak naprawdę to od takiego projektu powinniśmy rozpocząć wszelkie prace i dopiero po jego zatwierdzeniu oraz wprowadzeniu w życie, i wcześniejszym poinformowaniu zainteresowanych, możemy przystąpić do prac.

Nie tylko budowy wymagają reorganizowania ruchu drogowego. Takie sytuacje jak odwiedziny znanej osoby, organizacja koncertu lub meczu piłkarskiego oraz inne duże wydarzenia w przestrzeni publicznej, również mogą wymagać zmiany organizacji ruchu i wprowadzenia czasowego projektu. Podobnie jak w przypadku świąt, które powodują natężenie ruchu do określonego miejsca, na przykład do miejsca kultu religijnego. Jeżeli chcecie zapoznać się z tym, jak wygląda rozbudowany i praktyczny projekt organizacji ruchu, Warszawa będzie tego idealnym przykładem, zarówno w czasie stałym, jak i pod kątem czasowych zmian.