Prowadzenie ewidencji środków trwałych to czynność, która jest kluczowa dla każdego przedsiębiorcy. Warto pamiętać, że cały majątek firmy powinien być dokładnie opisany. Tylko wtedy możliwe będzie uzyskanie odpisów amortyzacyjnych od zakupionych maszyn oraz innych przedmiotów, które służą do produkcji dóbr lub świadczenia usług. Zestawienie środków trwałych jest dosyć skomplikowanym dokumentem. Aby należycie go sporządzić, kluczowe jest posiadanie specjalistycznej wiedzy z zakresu metod wyceny. Biuro rachunkowe Kraków bardzo rzetelnie podchodzi do zadań tego typu. Bilans będzie uwzględniał wszelkie aktywa trwałe, które zostały zakupione w danym roku obrotowym. Księgowy dokładnie wyliczy wysokość odpisu amortyzacyjnego, który można uzyskać. Następnie wysłane zostanie odpowiednie pismo do organu podatkowego, w którym zostanie ujęty wniosek o zastosowanie odpisu. Dzięki temu możliwe będzie wliczenie w koszty działalności zakup nowych maszyn dla fabryki bądź urządzeń do wykonywania usług w ramach zakładu.