Obowiązujące przepisy prawa podatkowego wyznaczają pewne ramy dla optymalizacji. Są to działania podejmowane przez podmioty gospodarcze, które mają na celu zmniejszenie należności podatkowych bądź rozkładanie na raty poszczególnych zobowiązań. Takie działania cechują się dużą skutecznością i są całkowicie zgodne ze standardami przedsiębiorczości. Konieczna jest jednak doskonała znajomość norm prawa podatkowego oraz możliwości, jakie oferuje przy wycenach ustawa o rachunkowości. Bez tego bardzo łatwo jest popełnić nadużycie. Biuro rachunkowe Kraków zawsze działa na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Dzięki temu przedsiębiorca może być pewien, że działania optymalizacyjne podjęte w firmie nie będą budziły zastrzeżeń organów podatkowych. Ponadto biuro może wykonać wszelkie raporty i analizy, które niezbędne są do określenia aktualnych obrotów przedsiębiorstwa oraz szansy powodzenia przedsięwzięcia na rynku. Jednocześnie możliwe jest zlecenie bieżącej obsługi takich spraw jak sporządzanie okresowych rozliczeń czy stworzenie bilansu.