Wszystkie komórki organizacyjne w ramach danej firmy powinny ze sobą ściśle współpracować. Kluczowym wydziałem są finanse, od których zależy cała polityka firmy. Trzeba mieć na uwadze, że konieczne jest zatrudnienie wielu specjalistów z zakresu rachunkowości. Ich zadanie to zawodowe prowadzenie ksiąg oraz wszelkich ewidencji, które określają wysokość należnych podatków oraz innych świadczeń o zbliżonym charakterze. Takie osoby powinny cechować się wnikliwą wiedzą na temat rynku, na którym działa firmy. Możliwe jest także znacznie tańsze rozwiązanie – outsourcing. Biuro rachunkowe Kraków może przejąć do swoich kompetencji wszelkie sprawy, których wykonywanie w ramach przedsiębiorstwa jest niemożliwe bądź nieopłacalne. Fachowcy dołożą wszelkich starań, aby polityka księgowa firmy była należycie realizowana. Ponadto w przypadku, gdy okaże się konieczne podjęcie działań takich jak audyt czy weryfikacja poprawności bilansu, rachmistrze zrobią to z przyjemnością. Warto korzystać z zewnętrznej obsługi, ponieważ cechuje się ona znacznym stopniem niezależności od nacisków zarządu.