Zaplanowanie nowej działalności gospodarczej jest bardzo ważne. Trzeba dokładnie obliczyć stopień ryzyka, jaki występuje na danym rynku w określonych przedziałach czasowych. Dokumentem, w którym ujmuje się takie informacje, jest studium wykonalności. Jest ono bardzo obszerne i zawiera wnikliwe zestawienie wszelkich szans i zagrożeń, jakie niesie ze sobą dany biznes. Ponadto w przypadku, gdy dany przedsiębiorca zamierza ubiegać się o dotacje ze środków publicznych, wydanie takiego dokumentu jest obligatoryjne. Biuro rachunkowe Kraków może pomóc w dokładnej analizie rynku i przedstawieniu jej w studium wykonalności. Dzięki temu przedsiębiorca będzie znacznie bardziej wiarygodny dla instytucji bankowych oraz organów władzy państwowej, które przyznają dotacje. Ponadto księgowi oferują kompleksową obsługę w zakresie spraw formalnych nowo powstającego przedsiębiorstwa. Mogą oni nie tylko złożyć stosowne wnioski we właściwych organach, ale także opracować politykę rachunkowości firmy oraz zaplanować obieg dokumentów księgowych.