Sprawne przeprowadzenie fuzji dwóch podmiotów gospodarczych jest możliwe jedynie wtedy, gdy jest przeprowadzane przez specjalistów. Co do zasady wystarczy złożenie kilku dokumentów we właściwych organach. Jednak w przypadku, gdy zamykane są księgi rachunkowe łączonych przedsiębiorstw, niezbędne jest sporządzenie ostatecznego bilansu zamknięcia. Jest to dokument kluczowy nie tylko dla tych spółek, ale również dla nowo powstałego tworu gospodarczego. Bilans będzie wtedy stanowił podstawę do określenia wkładu poszczególnych przedsiębiorców. Biuro rachunkowe Kraków posiada ogromne doświadczenie w łączeniu spółek. Z należytą starannością zostaną opracowane wnioski do organów rejestrowych. Ponadto gdy konieczne będzie podjęcie postępowania administracyjnego w tych sprawach, pracownicy placówki mogą występować jako pełnomocnicy. Ma to duże znaczenie dla spółek, które zrezygnowały z tworzenia działów księgowych i powierzyły wszelkie zadania z zakresu rachunkowości innej firmie w ramach outsourcingu.