Dotacje krajowe i zagraniczne stanowią poważne źródło środków finansowych w ramach wielu firm. Ubieganie się o nie jest jednak bezcelowe w przypadku, gdy przedsiębiorstwo nie stosuje Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz innych wytycznych, które są określone w aktach prawnych rangi ustawowej. Dlatego zaleca się, aby przed wystąpieniem o stosowną bonifikatę dostosować księgowość firmy do wymogów prawa krajowego i międzynarodowego. Biuro rachunkowe Kraków co roku obsługuje setki klientów. Sprawia to, że pracownicy tej placówki posiadają rzetelną wiedzę na temat możliwych do uzyskania dotacji. Mogą oni pomóc klientowi w dostosowaniu ksiąg rachunkowych do wymogów stawianych przez restrykcyjne przepisy prawa. Ponadto w przypadkach skrajnych, gdy ewidencje nawet w najmniejszym stopniu nie były prowadzone należycie, możliwe jest założenie nowej księgi handlowej bądź innego rejestru przychodów i rozchodów. Księgowi zadbają o odpowiednie umotywowanie wniosków o dotacje i w miarę potrzeby będą uczestniczyć w procedurze formalnej.