Roczne zeznania podatkowe muszą być sporządzane przez każdego przedsiębiorcę, który zatrudnia pracowników. Obowiązek ten niezwykle ciężko jest wykonać, zważywszy na fakt, że właściciele firm zwykle nie posiadają wystarczającej ilości wolnego czasu. Dlatego sprawy kadrowe powierzane są innej osobie, która nie tylko sporządza deklaracje, ale również załatwia inne sprawy pracownicze. W przypadku, gdy dany przedsiębiorca nie jest w stanie znaleźć osoby wystarczająco kompetentnej do tego typu czynności, może zdecydować się na obsługę zewnętrzną. Biuro rachunkowe Kraków zatrudnia księgowych, którzy doskonale wykonują obowiązki nie tylko z zakresu rachunkowości, ale również kadrowo-płacowe. Wszelkie sprawy pracownicze załatwiane są praktycznie od ręki – wystarczy zgłoszenie odpowiedniego wniosku. Ponadto to przedsiębiorca ustala, w jakich godzinach usługi mają być świadczone w jego zakładzie pracy. Jest to rozwiązanie bardzo elastyczne, które jest znacznie tańsze niż zatrudnienie kilku osób obsługujących sprawy kadrowe.