Podatki obrotowe cechują się dużym stopniem skomplikowania, ponieważ sposób ich wyliczenia jest mało precyzyjny. Dlatego w wielu firmach prowadzi się kasy fiskalne, które obliczają podatek należny. Niestety, żadne urządzenie nie jest w stanie prowadzić ewidencji VAT. Jest to bardzo duża uciążliwość dla każdego przedsiębiorcy, który jest płatnikiem podatku obrotowego. Duże znaczenie ma fakt, że obecnie coraz więcej placówek zajmuje się profesjonalnym świadczeniem usług z zakresu rachunkowości. Dzięki temu właściciele firm nie muszą podejmować takich czynności na własną rękę, co zmniejsza ryzyko błędów. Biuro rachunkowe Kraków z łatwością obliczy wszelkie składki i wniesie je na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego. Ponadto profesjonalni księgowi są w stanie uzyskać liczne zwolnienia przedmiotowego, co umożliwi uzyskanie znacznego zwrotu podatkowego. Wszelkie faktury oraz obce dokumenty księgowe będą należycie archiwizowane do czasu, aż przedsiębiorca uzyska należne mu odpisy amortyzacyjne.