Zarówno księgowość pełna, jak i uproszczona, muszą być prowadzone w sposób stały. Oznacza to, że nie powinno być nawet najmniejszych przestojów w księgowaniu przychodów i rozchodów. Jest to bardzo poważny obowiązek przedsiębiorcy, którego nigdy nie należy bagatelizować. Ogromne znaczenie ma tutaj precyzja i rzetelność. Nawet najmniejszy przychód firmy powinien zostać należycie ujęty w ewidencji. W innym wypadku kontrola skarbowa może dopatrzyć się błędów w rachunkowości, które są bardzo niekorzystne dla przedsiębiorcy. Dlatego zaleca się, aby biuro rachunkowe Kraków prowadziło stałą obsługę spraw finansowych danej firmy. Wszelkie rozliczenia stałe będą dokonywane terminowo. Przedsiębiorca sam zadecyduje, na jaki dzień chce mieć uzupełnione księgi rachunkowe. Ponadto w przypadku, gdy zdarzy się nadzwyczajne zdarzenie, księgowi zadbają o to, żeby wszelkie straty czy korzyści zostały jeszcze tego samego dnia ujęte w ewidencji. Jest to szczególnie ważne dla podatników VAT, którzy mogą uzyskać znaczne odpisy z tytułu takich wydarzeń.