Sprawozdawczość finansowa oraz sprawy księgowe firmy to bardzo ważne działania w obrębie firmy. Powinny być one wykonywane w sposób sumienny. Zdecydowanie nie jest zalecany pośpiech – wtedy łatwo jest popełnić błąd, który może przekreślić szanse przedsiębiorstwa na ubieganie się o kredyt bądź zwolnienia podatkowe. W przypadku, gdy dany właściciel firmy nie jest przeszkolony z zakresu rachunkowości, powinien zlecić profesjonalną obsługę fachowcom. Pomoże mu to zachować pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa na danym rynku lokalnym. Biuro rachunkowe Kraków współpracuje z biegłymi rewidentami, którym możliwe jest zlecenie rzetelnego i kompleksowego audytu. W jego ramach przeglądane są wszelkie księgi rachunkowe, które były prowadzone w ramach przedsiębiorstwa. Ich stan weryfikuje się z dowodami księgowymi. Następnie sprawdza się stan ujawniony w fakturach oraz w korespondencji kierowanej do kontrahentów. Jeżeli zostaną wykryte jakiekolwiek błędy, będą one mogły zostać skorygowane. Każda kontrola kończy się wydaniem zaleceń co do dalszej polityki rachunkowości.