Korzyści, które płyną z przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę, są znaczne. Przede wszystkim każdy podmiot gospodarczy tego typu może uzyskać znaczne odpisy podatkowe. Jednocześnie wskazuje się, że spółki prawa handlowego mogą być wyposażane w znaczny majątek, który umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej na szeroką skalę. Trzeba jednak liczyć się z koniecznością prowadzenia księgowości pełnej. Niemal każda spółka wykazuje obroty, które przekraczają próg określony w ustawie o rachunkowości. Tym samym muszę się one stosować do przepisów w niej zawartych. Biuro rachunkowe Kraków to renomowana placówka, która świadczy profesjonalne usługi w zakresie prowadzenia ksiąg handlowych. Bez znaczenia pozostaje tutaj liczba transakcji, które są dokonywane przez przedsiębiorcę. Firma księgowa podejmie się każdego zlecenia – zarówno od małej spółki, jak i od prężnie rozwijającego się podmiotu gospodarczego. Jednocześnie możliwe jest zlecenie biuru obowiązków z zakresu kadr i płac oraz obsługi procesowej.