Działalność gospodarcza w Polsce może być wykonywana zarówno przez osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Ta druga kategoria podmiotów obejmuje spółki (kapitałowe i osobowe) oraz tak zwane ułomne osoby prawne. Tak szeroki katalog przedsiębiorców sprawia, że konieczne było określenie standardów rachunkowości dla poszczególnych grup. Osoby fizyczne przeważnie prowadzą księgowość w formie uproszczonej. Natomiast podmioty gospodarcze, w zależności od wielkości przychodów, prowadzą księgę handlową bądź usługową. Sposób ich prowadzenia jest bardzo skomplikowany, dlatego nieodzowna jest współpraca z zewnętrzną firmą specjalizującą się w takich ewidencjach. Biuro rachunkowe Kraków przejmie do prowadzenia wszelkie księgi, które muszą być prowadzone przez przedsiębiorcę w myśl obowiązującego prawa. Wszelkie obrachunki zostaną wykonane w sposób umożliwiający weryfikację ich poprawności przez organy kontrole. Możliwe jest także zlecenie prowadzenia księgowości w formie elektronicznej. Jest to opcja szczególnie korzystna dla wielkich przedsiębiorstw.